نام دامنه ویژه نام فارسی دامنه قیمت (تومان) بروز شده در جزئیات و تماس
loxhost.com لوکس هاست 80,000 315 روز پیش تماس
loxhost.ir لوکس هاست 80,000 315 روز پیش تماس
downloadkhan.com دانلودخان 80,000 315 روز پیش تماس
8pa.org هشت پا 80,000 315 روز پیش تماس
falaq.org فلق 80,000 315 روز پیش تماس
Edris.info ادریس 20,000 315 روز پیش تماس
Falagh.org فلق 80,000 315 روز پیش تماس
Falaq.net فلق 80,000 315 روز پیش تماس
Falagh.net فلق 80,000 315 روز پیش تماس